குடியரசு முன்னாள் தலைவர் டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சிகள் – 15-10-2020 – மாலை 6 மணி

தில்லி தமிழ்ச் சங்கம் is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

தலைப்பு – காலம் தந்த கலாம் Zoom Meeting

சிறப்புரை – மதுரை பேராசிரியர் முனைவர் கு. ஞானசம்பந்தன் புகழ்பெற்ற பட்டிமன்ற நடுவர்.

தலைமை – திரு வீ. ரெங்கநாதன், ஐ.பி.எஸ், ஓய்வு, தலைவர், தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம்

Time: Oct 15, 2020 06:00 PM India

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87243173244?pwd=VUZERzNYVnVOL0g5blRvdkYrV3JHUT09

Meeting ID: 872 4317 3244
Passcode: DTS4APJ

Author: Site Admin