அன்று முதல் இன்று வரை..

.எண்.

செயலர்

பதவிக்காலம்

1.

திரு அ.வி.குப்புஸ்வாமி

   1947-1948

2.

திரு ச.மகாதேவன்

   1948-1949

3.

திரு வ.ரா.சீனிவாசன்

   1949-1950

4.

திரு அ.வி.குப்புஸ்வாமி

   1950-1952

5.

திரு ஆர்.ரங்கநாதன்

   1952-1953

6.

திரு ஓ.என்.நாகரத்தினம்

   1953-1955

7.

திரு ஆர்.எஸ்.குப்புஸ்வாமி

   1955-1956

8.

திரு அ.வி.குப்புஸ்வாமி

   1956-1957

9.

திரு ஆர்.எஸ்.வெங்கட்ராமன்

   1957-1958

10.

திரு எஸ்.சீனிவாசன்

   1958-1959

11.

திரு அ.வி.குப்புஸ்வாமி

   1959-1960

12.

திரு டி.பி.சித்தலிங்கம்

   1960-1961

13.

திரு ஆர்.எஸ்.வெங்கடேசன்

   1961-1964

14.

திரு எஸ்.ஜெயராம்

   1964-1965

15.

திரு தி.வை.நாராயணசாமி

   1965-1966

16.

திரு சாலை இளந்திரையன்

   1966-1967

17.

திரு ரா.விசுவநாதன்

   1967-1968

18.

திரு எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி

   1968-1970

19.

திரு எஸ்.ரங்கராஜன்

   1971-1978

20.

திரு பி.ஆர்.வேங்கடகிரி

   1978-1991

21.

திரு எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி

   1991-1995

22.

திரு எம்.என்.எஸ்.மணியன்

   1995-2001

23.

திரு எம்.பொன்னையன்

   2001-2002

24.

திரு இரா.முகுந்தன்

   2002-2004

25.

திரு எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி

   2004-2006

26.

இரா.முகுந்தன்

   2006-2009

27.

திரு சக்தி யு.பெருமாள்

   2009-2011

28.

திரு இரா.முகுந்தன்

   2011-2014

29.

திரு என்.கண்ணன்

   2014-2016

30.

திரு இரா.முகுந்தன்

   2016-2019

30.

திரு என்..கண்ணன்

   2019-

  

தில்லித் தமிழ்ச் சங்கத்தில் அன்று முதல்

இன்று வரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட  தலைவர்களின் விபரம்

 

.எண்.

தலைவர்

பதவிக்காலம்

1.

திரு எஸ்.சுப்ரமணியன்

   1947-1948

2.

திருமதி இராஜலட்சுமி ராகவன்

   1948-1949

3.

திரு கே.எஸ்.கிருஷ்ணன்

   1949-1962

4.

திரு கே.வி.வெங்கடாசலம்

   1962-1970

5.

திரு சி.வி.நரசிம்மன்

   1971-1980

6.

திரு ஜே.வீர்ராகவன்

   1980-1982

7.

திரு எஸ்.ராமய்யா

   1982-1986

8.

திரு எஸ்.ராமாமிருதம்

   1986-1991

9.

திரு வி.ராஜாராமன்

   1991-2001

10.

திரு எம்.என்.கிருஷ்ணமணி

   2001-2004

11.

திரு ஜி.பாலசந்திரன்

   2004-2005

12.

திரு ஜி.எஸ்.சௌந்தர்ராஜன்

   2005-2006

13.

திரு எம்.என்.கிருஷ்ணமணி

   2006-2009

14.

திரு எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி

   2009-2011

15.

திரு எம்.என்.கிருஷ்ணமணி

   2011-2014

16.

திரு வி.பாலசுப்பிரமணியன்

   2014-2016

17.

திருமதி இந்துபாலா

   2016-2019

18.

 திரு வீ. ரெங்கநாதன் ஐ.பி.எஸ் (ஓய்வு)

   2019-