அன்று முதல் இன்று வரை

.எண்.

செயலர்

பதவிக்காலம்

1.

.வி.குப்புஸ்வாமி

   1947-1948

2.

.மகாதேவன்

   1948-1949

3.

.ரா.சீனிவாசன்

   1949-1950

4.

.வி.குப்புஸ்வாமி

   1950-1952

5.

ஆர்.ரங்கநாதன்

   1952-1953

6.

.என்.நாகரத்தினம்

   1953-1955

7.

ஆர்.எஸ்.குப்புஸ்வாமி

   1955-1956

8.

.வி.குப்புஸ்வாமி

   1956-1957

9.

ஆர்.எஸ்.வெங்கட்ராமன்

   1957-1958

10.

எஸ்.சீனிவாசன்

   1958-1959

11.

.வி.குப்புஸ்வாமி

   1959-1960

12.

டி.பி.சித்தலிங்கம்

   1960-1961

13.

ஆர்.எஸ்.வெங்கடேசன்

   1961-1964

14.

எஸ்.ஜெயராம்

   1964-1965

15.

தி.வை.நாராயணசாமி

   1965-1966

16.

சாலை
இளந்திரையன்

   1966-1967

17.

ரா.விசுவநாதன்

   1967-1968

18.

எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி

   1968-1970

19.

எஸ்.ரங்கராஜன்

   1971-1978

20.

பி.ஆர்.வேங்கடகிரி

   1978-1991

21.

எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி

   1991-1995

22.

எம்.என்.எஸ்.மணியன்

   1995-2001

23.

எம்.பொன்னையன்

   2001-2002

24.

இரா.முகுந்தன்

   2002-2004

25.

எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி

   2004-2006

26.

இரா.முகுந்தன்

   2006-2009

27.

சக்தி
யு
.பெருமாள்

   2009-2011

28.

இரா.முகுந்தன்

   2011-2014

29.

என்.கண்ணன்

   2014-2016

30.

இரா.முகுந்தன்

   2016-