திரைப்பட மெல்லிசை நிகழ்ச்சி – 14-10-2018 மாலை 4.00 மணி