இலவச சித்த மருத்துவ முகாம் – 27-10-2018 – காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை