பாராட்டு விழா – சொற்பொழிவு – 17-11-2018 – மாலை 6.00 மணி