இலவச மருத்துவ முகாம் – 11-08-2019 – காலை 10 மணி முதல் 2 மணி வரை