படைவீரன் – திரைப்படம் – சிறப்புக் காட்சி – 17-04-2018 – மாலை 7 மணி