திரு எஸ்.ராமய்யா – நினைவேந்தல் – 13-05-2018 மாலை 3.00 மணி (பாரதி அரங்கம்)

Light Blue Background. Soft Light Blue Wavy Rays on White Background. Backgrounds Collection.