அன்று முதல் இன்று வரை

.எண். செயலர் பதவிக்காலம்
1. அ.வி.குப்புஸ்வாமி    1947-1948
2. ச.மகாதேவன்    1948-1949
3. வ.ரா.சீனிவாசன்    1949-1950
4. அ.வி.குப்புஸ்வாமி    1950-1952
5. ஆர்.ரங்கநாதன்    1952-1953
6. ஓ.என்.நாகரத்தினம்    1953-1955
7. ஆர்.எஸ்.குப்புஸ்வாமி    1955-1956
8. அ.வி.குப்புஸ்வாமி    1956-1957
9. ஆர்.எஸ்.வெங்கட்ராமன்    1957-1958
10. எஸ்.சீனிவாசன்    1958-1959
11. அ.வி.குப்புஸ்வாமி    1959-1960
12. டி.பி.சித்தலிங்கம்    1960-1961
13. ஆர்.எஸ்.வெங்கடேசன்    1961-1964
14. எஸ்.ஜெயராம்    1964-1965
15. தி.வை.நாராயணசாமி    1965-1966
16. சாலைஇளந்திரையன்    1966-1967
17. ரா.விசுவநாதன்    1967-1968
18. எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி    1968-1970
19. எஸ்.ரங்கராஜன்    1971-1978
20. பி.ஆர்.வேங்கடகிரி    1978-1991
21. எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி    1991-1995
22. எம்.என்.எஸ்.மணியன்    1995-2001
23. எம்.பொன்னையன்    2001-2002
24. இரா.முகுந்தன்    2002-2004
25. எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி    2004-2006
26. இரா.முகுந்தன்    2006-2009
27. சக்தி
யு.பெருமாள்
   2009-2011
28. இரா.முகுந்தன்    2011-2014
29. என்.கண்ணன்    2014-2016
30. இரா.முகுந்தன்    2016-2019
31 என். கண்ணன் 2019-

  தில்லித் தமிழ்ச் சங்கத்தில் அன்று முதல் இன்று வரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர்களின் விபரம்

.எண். தலைவர் பதவிக்காலம்
1. எஸ்.சுப்ரமணியன்    1947-1948
2. இராஜலட்சுமி ராகவன்    1948-1949
3. கே.எஸ்.கிருஷ்ணன்    1949-1962
4. கே.வி.வெங்கடாசலம்    1962-1970
5. சி.வி.நரசிம்மன்    1971-1980
6. ஜே.வீர்ராகவன்    1980-1982
7. எஸ்.ராமய்யா    1982-1986
8. எஸ்.ராமாமிருதம்    1986-1991
9. வி.ராஜாராமன்    1991-2001
10. எம்.என்.கிருஷ்ணமணி    2001-2004
11. ஜி.பாலசந்திரன்    2004-2005
12. ஜி.எஸ்.சௌந்தர்ராஜன்    2005-2006
13. எம்.என்.கிருஷ்ணமணி    2006-2009
14. எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி    2009-2011
15. எம்.என்.கிருஷ்ணமணி    2011-2014
16. வி.பாலசுப்பிரமணியன்    2014-2016
17. இந்துபாலா    2016-2019
18. வீ. ரெங்கநாதன் ஐ.பி.எஸ் (ஓய்வு) 2019-