செயற்குழு

1-திரு சக்தி பெருமாள்

1-திரு சக்தி பெருமாள்

தலைவர்

9810067416

2-திரு பி.ராகவன் நாயுடு

2-திரு பி.ராகவன் நாயுடு

துணைத் தலைவர்

9891816605

3-திரு இரா. முகுந்தன்

3-திரு இரா. முகுந்தன்

பொதுச் செயலாளர்

9810271676

4-திருமதி உமா சத்தியமூர்த்தி

4-திருமதி உமா சத்தியமூர்த்தி

இணைச் செயலாளர்

9350584588

5-டாக்டர் எம்.சுந்தர்ராஜன்

5-டாக்டர் எம்.சுந்தர்ராஜன்

இணைச் செயலாளர்

9873222989

6-திரு எஸ்.அருணாச்சலம்

6-திரு எஸ்.அருணாச்சலம்

பொருளாளர்

9818194462

7-திரு வி.என்.டி.மணவாளன்

7-திரு வி.என்.டி.மணவாளன்

இணைப் பொருளாளர்

9868549140

8-திருமதி உஷா வெங்கட்

8-திருமதி உஷா வெங்கட்

செயற்குழு உறுப்பினர்

9711261026

9-திருமதி மாலதி தமிழ்ச்செல்வன்

9-திருமதி மாலதி தமிழ்ச்செல்வன்

செயற்குழு உறுப்பினர்

9871571376

10-திருமதி டி.அமுதா

10-திருமதி டி.அமுதா

செயற்குழு உறுப்பினர்

9716847292

11-திரு டி.பெரியசாமி

11-திரு டி.பெரியசாமி

செயற்குழு உறுப்பினர்

9999698810

12-திரு சி. கோவிந்தராஜன்

12-திரு சி. கோவிந்தராஜன்

செயற்குழு உறுப்பினர்

9811297370

13-திரு பி. அமிர்தலிங்கம்

13-திரு பி. அமிர்தலிங்கம்

செயற்குழு உறுப்பினர்

9818550111

14-திரு ஜெ.சுந்தரேசன்

14-திரு ஜெ.சுந்தரேசன்

செயற்குழு உறுப்பினர்

7358393663

15-திரு என்.ராஜ்மோகன்

15-திரு என்.ராஜ்மோகன்

செயற்குழு உறுப்பினர்

9811211235,9818105264

16-திரு பி.ரங்கநாதன்

16-திரு பி.ரங்கநாதன்

செயற்குழு உறுப்பினர்

8800946855, 9868618918

17-திரு சி.தங்கவேல்

17-திரு சி.தங்கவேல்

செயற்குழு உறுப்பினர்

9711261026

18-திருமதி ரேவதி ராஜன்

18-திருமதி ரேவதி ராஜன்

காத்திருப்பு உறுப்பினர்

9891386563

19-திரு எம்.ராஜா

19-திரு எம்.ராஜா

காத்திருப்பு உறுப்பினர்

8527107557