செயலாளர்கள்

செயலாளர்கள்

எண் பெயர்   செயலர்(காலம்) இதர பொறுப்புகள் பிற குறிப்புகள்
1. அமரர் திரு.அ.வி.குப்புசாமி   6.7.1947 – 19.9.48 24.6.1950–8.6.1952 11.3.1956-31.3.1957 5.7.1959-1.6.1960 துணைத்தலைவர் 19.5.1968-2.5.1970 18.5.1980-18.4.1982 18.4.1982-15.5.1983 15.5.1983-23.5.1986   சங்கம் நிறுவிய துங்கர்களில் ஒருவர். முதல் செயலர். நான்கு முறை செயலராகவும் துணைத்தலைவராக இருந்தவர். சங்க வெள்ளிவிழா சிறப்பாக நடத்த பெரும் உதவி செய்தார். 1968ம் ஆண்டு 2வது உலகத்தமிழ் மாநாட்டில் சங்கப்பிரதிநிதியாக பங்கேற்ற பெருமைக்குரியவர்.
 2.  திரு.ச.மகாதேவன்   19.9.1948-1.6.1949   செயலாளராக  சிறப்பாகப் பணியாற்றியவர்
3. திரு.வ.ரா.சீனிவாசன்   1.6.1949-24.6.1950   செயலாளராக சிறப்பாகப் பணியாற்றியவர்
4. திரு ஆர்.ரங்கராஜன்     8.6.1952-19.7.1953 19.2.1955-11.3.1956 துணைத்தலைவர் 20.2.1966-5.2.1967 சங்கம் நிறுவிய தூண்களில் ஒன்று என்று கூறலாம்.
5. அமரர் ஓ.என்.நாகரத்தினம்   19.7.1953-19.2.1955   2  ஆண்டுகாலம் செயலாளராகப் பணியாற்றியவர். 1953ம் ஆண்டு ரீகல் திரைஅரங்கில நடைபெற்ற தமிழ்மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்திய பெருமைக்குரியவர்
6. திரு ஆர்.எஸ்.வெங்கட்ராமன்   31.3.1957-5.1.1958 துணைத்தலைவர்   சிறந்த எழுத்தாளரும் பேச்சாளரும் சிறந்த நிர்வாகியும் ஆவார்.
7. அமரர் திரு எஸ்.சீனிவாசன்   5.1.1958-5.7.1959 துணைத்தலைவர் 5.7.1959-1.6.1960 1.6.1960-29.1.1961 31.1.1965-20.2.1966 சிறந்த நிறுவன நிர்வாகியாகத் திகழ்ந்தவர்
8. டாக்டர் டி.பி.சித்தலிங்கம்     1.6.1960-29.1.1961   சங்க விதிமுறைகளையொட்டி செயல்பட்டவர்.
9. திரு ஆர்.எஸ்.வெங்கடேசன்   29.1.1961-28.1.1962 28.1.1962-27.1.1963 27.1.1963-9.2.1964 வட்டாரச்செயலர் 31.1.1965-20.2.1966 செயற்குழு உறுப்பினர் 9.2.1964-31.1.1965 சிறந்த பேச்சாளர். சங்கத்தின் முதல் கட்டிடம் உருவாக பெரிதும் பாடுபட்டவர்
10. திரு எஸ்.ஜெயராம்   9.2.1964-31.1.1965 இணைச்செயலர் 27.1.1963-9.2.1964 வட்டாரச்செயலர் 31.1.1965-20.2.1964 எல்லோரையும் அரவணைத்துச்செல்லும் பண்புடையவர். நல்ல நிர்வாகி
11. அமரர் டாக்டர் சாலை இளந்திரையன் 20.2.1966-5.2.1967 துணைத்தலைவர் 28.1.1962-27.1.1963 27.1.1963-9.2.1964 9.2.1964-31.1.1965 செயற்குழு உறுப்பினர் 5.7.1959-1.6.1960 1.6.1960-29.1.1961 29.1.1961-28.1.1962 5.2.1967-19.5.1968 சேதாரம் இல்லாமல்  நகைசெய்ய முடியாது. சிலர் மடியாமல் பகை வெல்ல முடியாது என்று கூறி அனைவருக்கும் தைரியம் ஊட்டி சிறப்பாக செயல்பட்டவர். தில்லித் தமிழ்ச்சங்க வெள்ளிவிழா மலரின் ஆசிரியராகப் பணியாற்றியவர். மலரின் தமிழ்ப்பகுதி மதுரை-காமராஜர் பல்கலைக்கழக முதுகலைப்பட்டத் துணைப்பாடமாக சிலகாலம் இருந்ததே சங்க மலரின் ஆசிரியருக்கு பெருமையை சேர்த்த்து. அறிவு இயக்கம் பத்திரிகையின் ஆசிரியர். பேச்சாளர், எழுத்தாளர்.
12. திரு.தி.வை.நாராயண சாமி   31.1.1965-20.2.1966 செயற்குழு உறுப்பினர்1.6.1960-29.1.19619.2.1964-31.1.1965 செயலாளர்  பொறுப்புடன், சங்க கணக்குகளையும் நிர்வகித்தவர்
13. திரு புலவர் விஸ்வநாதன்   5.2.1967-19.5.1968 துணைத்தலைவர் 23.5.1986-16.7.1989 16.7.1989-24.11.1991 பொருளாளர் 28.1.1962-27.1.1963 27.1.1963-9.2.1964 இணைச்செயலர் 19.5.1980-18.4.1982 வட்டாரச்செயலர் 20.2.1966-5.2.1967 25.4.1971-23.4.1978 செயற்குழு உறுப்பினர 5.7.1955-1.6.1960 9.2.1964-31.1.1965 31.1.1965-20.2.1966 18.4.1982-15.5.1983 23.5.1956-16.7.1959 மூன்றுமுறை சங்கச்சுடர்  பொறுப்பாசிரியராகஇருந்தவர். சென்னையில் நடந்த 2-ம் உலகத்  தமிழ்மாநாட்டிற்கு சங்கத்தின் பிரதிநிதியாக அனுப்பப்பட்டவர். இன்றும் தமிழுக்காகவும் சங்கத்திற்காகவும் அதன் முன்னேற்றத்திற்காகவும் தொடர்ந்து பாடுபட்டவர். திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர்.
14. அமரர் எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி   19.5.1968-3.5.1970 24.11.1991-8.5.1994 8.5.1994-30.7.1995 30.7.1995-27.7.1997 2004-2006 தலைவர் 2009-2011 துணைத்தலைவர் 27.7.1997 இணைச்செயலராக 19 ஆண்டுகள் செயலாளராகப் பத்தாண்டுகள் துணைத்தலைவராக 2 ஆண்டுகள் தலைவராக 2 ஆண்டுகள் பொறுப்பு வகித்த திரு எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி சாதாரண உறுப்பினராக சேர்ந்து தலைவர் பதவிக்கு உயர்ந்த தொண்டர்.தமிழ்ச்சங்கம் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்றும் சங்கத்தாத்தா என்றும் அன்புடன் அழைக்கப்படுபவர்.
15. திருஎஸ்.ரங்கராஜன்   25.4.1971-23.4.1978   இவர் செயலராக இருந்தபோதுதான்  சங்கம் வெள்ளிவிழா கொண்டாடியது. ஏழு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து செயலராக இருந்தவர்
16. திரு.ஆர்.வேங்கடகிரி 23.4.1978-18.5.1980 18.5.1980-18.4.1982 18.4.1982-15.5.1983 15.5.1983-23.5.1986 23.5.1986-16.7.1989 16.7.1989-24.11.1991 இணைச்செயலர் 25.4.1971-23.4.1978 வட்டாரச்செயலர் 5.2.1997-19.5.1978 செயற்குழு உறுப்பினர் 31.5.1965-20.2.1966 24.11.1991-8.5.1994 ராமருக்கு வனவாசம் 14 ஆண்டுகள். அதன் விளைவு நல்ல இராமாயணம். அதுபோல இவரும் 14 ஆண்டுகாலம் செயலாளராக சிறப்பாகப் பணியாற்றியவர் என்ற பெருமைக்குரியவர். சங்கத்தின் அரங்கம் உருவாக பெரும்பாடு பட்டவர். தமிழ் ஆர்வலர். நல்ல பேச்சாளர் திரு ஆர்.வேங்கடகிரி அவர்கள்.
  17.   திரு எம்.என்.எஸ்.மணியன்     30.7.1995-27.7.1997 27.7.1995-1996 2000-2001   செயற்குழு உறுப்பினர் 27.1.1963-9.2.1964 18.4.1962-15.5.1983   இவரது காலம் பொற்காலம், பொன்விழாகாலம்.இவரது காலத்தில்தான் திருவள்ளுவர் கலையரங்கம் கட்டி முடித்து முன்னாள் முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களால் திறந்துவைக்கப்பட்டது.
18. திரு எம்.பொன்னையன் 2001-2002   காக்கிச்சட்டைக்குள் இருந்த ஒரு கவிக்குயில். நல்ல தமிழ் ஆர்வலர். சிறந்த பேச்சாளர். எழுத்தாளர். சிறிது காலமே செயல்பட்டாலும் சிறப்பாகச்செயல்பட்டவர்.
19. திரு சக்தி பெருமாள் 2009-2011   பல்சுவை நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செயதவர். தமிழ் இலக்கிய மாநாடு நடத்திய பெருமைக்குரியவர்.
           
 20. திரு இரா.முகுந்தன் 2002-2004 2006-2009 2011-2019   மூன்றாவது முறையாக சங்கத்தின் பொதுச்செயலராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்.  உழைப்பாளி.  அனைவரையும் அரவணைத்துச் செல்பவர்.
21 திரு என். கண்ணன் 2014 முதல் 2016 வரை 2019-இன்றுவரை   சிறந்த நிர்வாகத் திறன் கொண்டவர். கலை, இசை ஆகியவற்றில் பெரும் ஆர்வம் கொண்டவர். கலைஞர்களின் திறமையை அறிந்து பெரும் ஊக்கம் அளிப்பவர். டி.டி.கே. நிறுவனத்தின் துணைப் பொது மேலாளர் நூற்றுக்கணக்கான ஊழியர்களைத் திறம்பட நிர்வாகித்து வருபவர். பிரபல மருத்துவமனைகளுடன் தொடர்புள்ள இவர், பலருக்கு உதவி செய்து வருகிறார்.